EN | CY

Green Man Rising

MAE COFRESTRU EICH BAND YN HAWDD – DYLECH GASGLU’R WYBODAETH ISOD A LLENWI EIN FFURFLEN GOFRESTRU.

CYFLWYNO EICH BAND

CERDDORIAETH

Anfonwch ddolen inni lle gallwn glywed eich cerddoriaeth. Dim ond Soundcloud os gwelwch yn dda.

BYWGRAFFIAD

Pwy ydych chi? Pa fath o bethau ydych chi’n wneud? Disgrifiwch eich band inni mewn 100 gair neu lai.

FFOTOGRAFF

Anfonwch ffotograff ohonoch eich hun inni. Anfonwch ffeil .jpeg (rhwng 50kb a 2mb).

Y BROSES O DDETHOL

YMGEISWYR CYNDERFYNOL

Anfonwch eich cerddoriaeth inni erbyn 4 Mai

Rydym yn creu rhestr fer wedyn o 20 ymgeiswyr cynderfynol gyda grŵp dethol o unigolion sy’n creu chwaeth, a blogiau a safleoedd allweddol - cyn hyn mae’r rhain wedi cynnwys CMJ Music Marathon, SXSW, The 405, Goldflake Paint, Too Many Blogs, Dots and Dashes, Shiny Shiny New, Crack In The Road, Repeat Button, Folk Radio, A Sound Reaction, Too Many Blogs, Mahogony a Mad Mackerel.

Y ROWND DERFYNOL

O blith y grŵp o 20 o ymgeiswyr cynderfynol, bydd ein panel blogio yn dewis 6 artist a fydd yn chwarae yn y rownd derfynol.

Bydd y pum artist hyn yn chwarae o flaen panel o feirniaid a fydd yn cynnwys prif benderfynwyr labeli sydd, yn y gorffennol, wedi cynnwys Domino Records, Moshi Moshi, Bella Union a llawer iawn mwy.

Bydd cystadleuaeth derfynol fyw Green Man Rising 2018 yn cael ei chynnal ar ddydd 5 Mehefin yng nghanolfan 'The Lexington' yn Llundain.

ENILLWYR Y DYN GWYRDD

BYDD ENILLYDD Y GYSTADLEUAETH YN AGOR LLWYFAN Y MYNYDD YNG NGŴYL Y DYN GWYRDD AR DDYDD GWENER 17 AWST, 2018.

Cefnogir gan Cyngor Celfyddydau Cymru.