X
Visual Artists in Residence

Visual Artists in Residence

Eleni mewn cydweithrediad â Gardd Einstein mae Rhaglen y Celfyddydau Gweledol yn trefnu cyfres o sgyrsiau cyhoeddus gan artistiaid sy’n arddangos eu gwaith ac arbenigwyr ym maes y celfyddydau gweledol.

Yng nghanol sawl gŵyl oleuni fel Lumière, Nordic Delights a Winter Lights, gofynnwn beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwaith celf ac addurnwaith dinesig, a pham y mae hynny’n bwysig? Sut y mae artistiaid yn defnyddio datblygiadau ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yn eu gwaith? Ac yna ceir y mater bychan o epiffani crefyddol, cyswllt estron ac anhwylder lledrithiol....

Siaradwyr: Antonio Roberts, artist cyfryngau newydd a churadur; Nathaniel Rackowe, artist rhyngwladol; Jonathan Kipps, artist a Chynhyrchydd Village Green Metal, Artist Village; Alex Rinsler, Arweinydd Creadigol Blackpool Illuminations a Chyfarwyddwr Gŵyl LightPool; Megan Broadmeadow; Flow Conceptions; Lexi Zelda Stevens, artist a Chynhyrchydd Celfyddydau Gweledol Gŵyl y Dyn Gwyrdd. PechaKutcha gan yr artistiaid Hazel Brill, Benedict Drew a Sean Harris.