X
The Hungry Ghosts

The Hungry Ghosts

Band roc garej gyda 5 aelod o Birmingham yw The Hungry Ghosts - ac maent yn dod yn fwyfwy adnabyddus o fewn y gylched danddaearol diolch i'w perfformiadau byw cignoeth eu hethos DIY a’r ffaith eu bod yn teithio i gigs mewn camper-van las lachar o’r 80au.

Country: United Kingdom

thehungryghosts.co.uk