Green Man Rising 2017 - Live FinalPosted Tue 20 Jun. 2017

As well as being the year of our 15th birthday (!!!), 2017 marks the 10th anniversary of Green Man Rising: our annual showdown between the best unsigned acts in the UK. ️

We’re chuffed to announce this year’s six finalists, who each compete for the coveted opening slot on our revered Mountain Stage at Green Man 2017. Siobhan Wilson​, Keto​, Bad Parents​, Francobollo​, Omaloma and SAP​ will throw down their musical gauntlets for their place on the Mountain Stage, which this year they’ll be sharing with the likes of PJ Harvey​, Ryan Adams​, Future Islands​ and The Shins​.

The live final takes place on Wednesday 5 July at the Camden Assembly. Entry is totally FREE but you'll need to sign up for tickets using the DICE - Just For You app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

The finalists will be judged by a suitably esteemed panel of musos, featuring experts from Clash Magazine​, BBC 6 Music​, Domino Recording Company​, Noisey​, The Guardian​, 4AD​, CAA - Creative Artists Agency, London Evening Standard​ and (of course) Green Man Festival. With an eclectic roster of musical styles ranging from space pop to lo-fi folk, we’re certain that this year’s final is going to be one of the best yet.

Our Rising contestants never fail to astound us with their swoon-worthy talents, but 2017 took the competition to an insane new level! We had a record number of entries, and with so many skilled songsmiths on display, the task of whittling down the numbers to a core group finalists was painstakingly difficult.

The Green Man Rising Final is FREE but please sign up for tickets using the DICE app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

____________________________________________

Green Man Rising - Cyhoeddi’r Artistiaid ‘Byw’ Terfynol

Mae eleni yn flwyddyn o bwys - yn ogystal â’r ffaith ein bod yn dathlu ein pen-blwydd yn bymtheg oed (!!!), mae 2017 yn nodi 10fed pen-blwydd Green Man Rising: ein cystadleuaeth flynyddol i’r goreuon ymhlith artistiaid sydd heb arwyddo yn y DU.

Nawr, rydym wrth ein bodd yn cael cyhoeddi enwau’r 6 chystadleuydd a ddaeth i’r brig, a fydd yn ymgiprys am y slot agoriadol chwenychedig ar Lwyfan y Mynydd yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2017.

Cynhelir y perfformiad byw terfynol ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf yn y Camden Assembly. A chofiwch! Mae mynediad yn rhad ac am ddim!

Bydd Siobhan Wilson, Keto, Bad Parents, Francobollo, Omaloma a SAP yn derbyn yr her gerddorol am le ar Lwyfan y Mynydd ac eleni byddant yn rhannu’r llwyfan hwn ag artistiaid fel PJ Harvey, Ryan Adams, Future Islands a The Shins.

Mae doniau llesmeiriol cystadleuwyr Our Rising yn ein syfrdanu bob tro, ond mae 2017 wedi mynd â’r gystadleuaeth i lefel newydd wallgof! Derbyniwyd y nifer mwyaf eto o geisiadau, a chan fod cymaint o saernïwyr caneuon yn cael eu hamlygu, roedd y dasg o ddewis a dethol er mwyn cael grŵp craidd o artistiaid yn un fileinig o anodd.

Ar ôl oriau o drafodaethau cerddorol, daeth ein panel i benderfyniad, ac o’r diwedd gallwn ddatgelu pwy yw’r perfformwyr talentog sydd wedi llwyddo i gyrraedd y ffeinal eleni!

Bydd yr artistiaid terfynol yn cael eu beirniadu gan banel uchel ei barch o wybodusion cerddorol, ac yn eu plith arbenigwyr o Clash Magazine, 6Music, Domino Records, Noisey, The Guardian, 4AD, CAA, The Evening Standard ac (wrth gwrs) Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Gyda rhestr eclectig o arddulliau cerddorol sy’n amrywio o space pop i lo-fi folk, rydym yn sicr y bydd y ffeinal eleni yn un o’r rhai gorau eto.

Chwech o artistiaid gorau Prydain ‘heb eu harwyddo’ + canolfan newydd sbon danlli i ddawnsio ynddi + feibs chwedlonol y Dyn Gwyrdd = noson fythgofiadwy yn y ddinas. Ac mae’r cwbl am ddim! Byddai’n gywilyddus colli hynny.

Keep reading

Green Man Festival 2019!

Green Man - Early Bird Festival Tickets Sell Out in Record Time!

Cinedrome screenings are here!

Roll up you cinephiles! We’ve teamed up once again with the wonderful Little White Lies & MUBI to bring you everything from cult classics & family-friendly features to live scores and music documentaries.

Discover what's landing in Einstein's Garden

Things are getting curiouser and curiouser in Einstein's Garden. So get ready to have that grey matter working - here are the science stalls that'll have you gawping this Summer...

T-Shirt Illustration Competition!

Our T-Shirt Illustration Competition is back!

49 New Acts Land - Including Chai Wallahs!

The next wave of 49 acts have landed!

Welcoming The Last Laugh Lineup!

Prepare to belly-laugh your way to a new set of stomach muscles as our LAST LAUGH line-up for Green Man 2018 is here.