X
Y Cledrau

Y Cledrau

Playing at the Settlement Stage, are Y Cledrau who formed in 2012 in Ysgol y Berwyn. Following a year of gigging across Wales, Y Cledrau recorded their debut EP, ‘Un Ar Ôl Y Llall’ which was released in 2015 on Label Ikaching.

Y Cledrau‘s first album, ‘Peiriant Ateb’ was released 1 December 2017 - which has received fantastic reviews from fans, Radio Cymru, Radio Wales, Radio 6 and much more, and their 2018 weekends were a little hectic.

The album made it to the “Welsh Album of the Year” shortlist in July 2018, and they’ve reached the shortlist of “Best Band 2018” in the Welsh music magazine, Y Selar’s awards for 2019.

Ffurfiwyd Y Cledrau yn 2012 yn Ysgol y Berwyn gan Joseff Owen (llais a gitâr), Ifan Prys (llais a gitâr) a Marged Gwenllian (gitâr fas a llais cefndir), cyn ychwanegu Alun Lloyd, cefnder Joseff o Sir Fôn fel drymiwr.

Treuliodd y band gyfnod gydag Ifan ac Osian, Candelas, yn gweithio ar eu EP cyntaf ‘Un Ar Ôl Y Llall’ a ryddhawyd yn 2015 ar label Ikaching.

Rhyddhawyd albwm gyntaf Y Cledrau – ‘Peiriant Ateb’ ar y 1af o Ragfyr 2017 - sydd wedi derbyn ymateb anhygoel gan y cyhoedd, Radio Cymru, Radio Wales, Radio 6 a llawer mwy, ac roedd eu penwythnosau yn gorlifo â gigs drwy gydol 2018. Cyrhaeddodd y band restr fer “Albym Cymraeg y flwyddyn” fis Gorffennaf 2018, ac maent wedi cyrraedd rhestr fer “Band Gorau 2018” yng Ngwobrau’r Selar eleni.

Country: Wales