X
Blodau Papur

Blodau Papur

Playing at the Settlement Stage is Alys Williams and her band, who now collectively go under the name ‘Blodau Papur’. They have released 2 singles 'Llygad Ebrill' and 'Tyrd Ata I' in January on I KA Ching. Other members of Blodau Papur who have their fingers in numerous musical pies include Osian Williams (Candelas / Palenco / Siddi), Gwion Llewelyn (Race Horses / Villagers), Aled Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) and Branwen Williams (Cowbois Rhos Botwnnog / Siddi).

'Llygad Ebrill' is about how difficult times can bring friends closer together, and 'Tyrd Ata I' talks about how two lovers struggle to navigate a fragile relationship. Blodau Papur’s sound mixes bluesy, bizarre and deep music, and the singles will hopefully keep you occupied until they release their album later in 2019.

Mae ‘na rai pethau sy’n mynnu glynu yn y cof; heb os, mae llais eneidiol Alys Williams yn un o rheiny. Ers dwy flynedd bellach, mae Alys wedi bod yn perfformio gyda’i band o dan yr enw ‘Blodau Papur’. Mae aelodau eraill Blodau Papur - sydd â’u bysedd mewn amryw o basteiod cerddorol - yn cynnwys Osian Williams (Candelas / Palenco / Siddi), Aled a Dafydd Huws (Cowbois Rhos Botwnnog) a Branwen Williams (Cowbois Rhos Botwnnog / Siddi).

Cerddoriaeth bluesy, rhyfedd, ddwfn sydd gan Blodau Papur ar eich cyfer, a'r senglau a ryddhawyd ganddynt eleni yn damaid i aros pryd cyn iddynt ryddhau albwm yn hwyrach yn 2019.

Country: Wales