Green Man Rising 2017 - Live FinalPosted Tue 20 Jun. 2017

As well as being the year of our 15th birthday (!!!), 2017 marks the 10th anniversary of Green Man Rising: our annual showdown between the best unsigned acts in the UK. ️

We’re chuffed to announce this year’s six finalists, who each compete for the coveted opening slot on our revered Mountain Stage at Green Man 2017. Siobhan Wilson​, Keto​, Bad Parents​, Francobollo​, Omaloma and SAP​ will throw down their musical gauntlets for their place on the Mountain Stage, which this year they’ll be sharing with the likes of PJ Harvey​, Ryan Adams​, Future Islands​ and The Shins​.

The live final takes place on Wednesday 5 July at the Camden Assembly. Entry is totally FREE but you'll need to sign up for tickets using the DICE - Just For You app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

The finalists will be judged by a suitably esteemed panel of musos, featuring experts from Clash Magazine​, BBC 6 Music​, Domino Recording Company​, Noisey​, The Guardian​, 4AD​, CAA - Creative Artists Agency, London Evening Standard​ and (of course) Green Man Festival. With an eclectic roster of musical styles ranging from space pop to lo-fi folk, we’re certain that this year’s final is going to be one of the best yet.

Our Rising contestants never fail to astound us with their swoon-worthy talents, but 2017 took the competition to an insane new level! We had a record number of entries, and with so many skilled songsmiths on display, the task of whittling down the numbers to a core group finalists was painstakingly difficult.

The Green Man Rising Final is FREE but please sign up for tickets using the DICE app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

____________________________________________

Green Man Rising - Cyhoeddi’r Artistiaid ‘Byw’ Terfynol

Mae eleni yn flwyddyn o bwys - yn ogystal â’r ffaith ein bod yn dathlu ein pen-blwydd yn bymtheg oed (!!!), mae 2017 yn nodi 10fed pen-blwydd Green Man Rising: ein cystadleuaeth flynyddol i’r goreuon ymhlith artistiaid sydd heb arwyddo yn y DU.

Nawr, rydym wrth ein bodd yn cael cyhoeddi enwau’r 6 chystadleuydd a ddaeth i’r brig, a fydd yn ymgiprys am y slot agoriadol chwenychedig ar Lwyfan y Mynydd yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2017.

Cynhelir y perfformiad byw terfynol ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf yn y Camden Assembly. A chofiwch! Mae mynediad yn rhad ac am ddim!

Bydd Siobhan Wilson, Keto, Bad Parents, Francobollo, Omaloma a SAP yn derbyn yr her gerddorol am le ar Lwyfan y Mynydd ac eleni byddant yn rhannu’r llwyfan hwn ag artistiaid fel PJ Harvey, Ryan Adams, Future Islands a The Shins.

Mae doniau llesmeiriol cystadleuwyr Our Rising yn ein syfrdanu bob tro, ond mae 2017 wedi mynd â’r gystadleuaeth i lefel newydd wallgof! Derbyniwyd y nifer mwyaf eto o geisiadau, a chan fod cymaint o saernïwyr caneuon yn cael eu hamlygu, roedd y dasg o ddewis a dethol er mwyn cael grŵp craidd o artistiaid yn un fileinig o anodd.

Ar ôl oriau o drafodaethau cerddorol, daeth ein panel i benderfyniad, ac o’r diwedd gallwn ddatgelu pwy yw’r perfformwyr talentog sydd wedi llwyddo i gyrraedd y ffeinal eleni!

Bydd yr artistiaid terfynol yn cael eu beirniadu gan banel uchel ei barch o wybodusion cerddorol, ac yn eu plith arbenigwyr o Clash Magazine, 6Music, Domino Records, Noisey, The Guardian, 4AD, CAA, The Evening Standard ac (wrth gwrs) Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Gyda rhestr eclectig o arddulliau cerddorol sy’n amrywio o space pop i lo-fi folk, rydym yn sicr y bydd y ffeinal eleni yn un o’r rhai gorau eto.

Chwech o artistiaid gorau Prydain ‘heb eu harwyddo’ + canolfan newydd sbon danlli i ddawnsio ynddi + feibs chwedlonol y Dyn Gwyrdd = noson fythgofiadwy yn y ddinas. Ac mae’r cwbl am ddim! Byddai’n gywilyddus colli hynny.

Keep reading

Welcoming The Last Laugh Lineup!

Prepare to belly-laugh your way to a new set of stomach muscles as our LAST LAUGH line-up for Green Man 2018 is here.

Green Man Rising 2018 is Open!

Drum roll, please! Green Man Rising applications are now open for 2018!

Talking Shop Lineup's Landed...

Delve into our lineup of illuminating debates, insightful thoughts and incredible reminiscences from iconic musicians and authors alike...

Einstein's Garden turns 10...

Grab your party hats, Einstein’s Garden turns the ripe old age of 10 this year and we’re about to throw one heck of a party! We’ve got the most exclusive guest list of friends old and new and a set of party games to keep your spirits soaring over the weekend...

Little Folk 2018 - The Lost City of Atlantis

Enter the underwater world of Little Folk, for an aquatic adventure like no other...

Lineup Additions: King Gizzard, The Black Angels, Anna Calvi & More

And our second bundle of #GreenMan18 acts have landed! Sink your teeth into the 36 new acts added...